Współczesna hirudoterapia wykorzystuje ponad 20 technologii terapeutycznych pracy pijawką lekarską. Istnieje wiele sposobów umożliwiających lokalizację punktów hirudoterapeutycznych przy rozmaitych schorzeniach i dysfunkcjach organizmu. Punkty te w dużej mierze zależą od fizjologicznego sposobu, w jaki pijawki mają najskuteczniej oddziaływać na organizm chorego. Wśród najczęściej stosowanych metod wyróżnia się:

Hirudokompleksoterapia FRSc

Najbardziej nowoczesna i kompleksowa praca pijawką lekarską bazująca na hirudokompleksoterapii, uzupełniona o odkrycia medyczne FRSc z uzupełnieniem o hirudoneuroterapię oraz hirudorefleksoterapię. Zdecydowana większość pracy w metodzie opiera się o aktualne badania naukowe.

Z uwagi na konieczność bardzo dobrej znajomości anatomii, fizjologii, patofizjologii, a także biochemii ciała ludzkiego, umiejętności analizy wyników badań krwi i moczu technologia ta uznana jest za HIRUDOTERAPIĘ MEDYCZNĄ i powinna być wykonywana wyłącznie przez zawody medyczne lub zawody pokrewne w zakresie ich kompetencji.

Hirudokompleksoterapia

Uważana jest obecnie w świecie za najbardziej bezpieczną i jednocześnie najskuteczniejszą technologię hirudoterapeutyczną. Z uwagi na konieczność bardzo dobrej znajomości anatomii, fizjologii, patofizjologii, a także biochemii ciała ludzkiego, umiejętności analizy wyników badań krwi i moczu technologia ta uznana jest za HIRUDOTERAPIĘ MEDYCZNĄ i powinna być wykonywana wyłącznie przez zawody medyczne lub zawody pokrewne w zakresie ich kompetencji.

Oddziaływanie substancjami pijawek na konkretne układy narządów jest uznane za najbardziej efektywną pracę pijawkami. Jest to bardzo popularna metoda w leczeniu hamowania procesów starzenia organizmu, funkcji narządowych i w profilaktyce. Metoda ta jest swoistym kanonem w leczeniu większości chorób przy pomocy pijawek lekarskich.

Miejscowe leczenie schorzeń przy pomocy hirudoterapii

Najbardziej popularna metoda polegająca na oddziaływaniu substancji gruczołów ślinowych bezpośrednio w miejscu schorzenia. Praca tego typu sprawdza się w transplantologii oraz często w ortopedii w stanie nawału i okresie ostrym urazu. Przystawianie pijawek w miejscu bólu stosowane było w praktykach ludowych, w nowoczesnej medycynie zazwyczaj poprzedzone jest hirudokompleksoterapią. Samodzielnie metody tej używa się tylko w wyjątkowych przypadkach. Zasięg oddziaływania miejscowego ma oczywiście ograniczone rozmiary i rozciąga się na obszar około 2,5 – 5 cm wokół miejsca przystawienia pijawki lekarskiej, oraz 15 do 30 cm w głąb tkanek miękkich.

UWAGA: Miejscowe leczenie należy praktykować wyłącznie w w gabinetach doświadczonego hirudoterapeuty medycznego. Tego typu praca bez wnikliwej diagnostyki i często poprzedzającej ją pracy układowej niesie ze sobą szereg zagrożeń i w przypadku zastosowania w niewłaściwym okresie biologicznym urazu może spotęgować obrzęki i znacznie wydłużyć gojenie. W przypadku choroby zakrzepowej, czy zaawansowanej cukrzycy zbyt szybkie zastosowanie tej metody może doprowadzić do efektu odwrotnego do oczekiwanego – zatorowanie naczyń krwionośnych może skończyć się w szpitalu.

Hirudohemoterapia

W metodzie wykorzystuje się odpowiednio usytuowane punkty oraz strefy na ciele człowieka, pozwalające na szybkie wprowadzenie hirudozwiązków do krwiobiegu osoby poddającej się terapii. Substancje zaczną leczniczo oddziaływać na głęboko usytuowane, odpowiednie dla określonego obszaru pracy pijawki, organy wewnętrzne pacjenta. Można również stymulować krążenie w narządzie przez stymulację strefowego krążenia skórnego.

Hirudoneuroterapia

Technika bazująca na wpływie hirudozwiązków na system nerwowy pacjenta. Metoda wymaga szczegółowej wiedzy o układzie nerwowym, wykorzystuje możliwość oddziaływania na odpowiednie drogi lub włókna nerwowe, unerwiające wybrane z punktu widzenia terapeutycznego organy wewnętrzne lub obszary ciała. Olbrzymie spektrum  możliwości uzyskać można oddziaływając na obszary okołokręgowe, skąd wychodzą prawie wszystkie ważne szlaki neurologiczne. W technologii tej wykorzystywane są również strefy Haeda.

Hirudoimmunoterapia

Technika pracy bezpośredniej z układem limfatycznym człowieka. Wykorzystuje się tu możliwość stymulacji odpowiedzi immunologicznej na bodźce oraz wspomaganiem oczyszczania organizmu z czynników chorobotwórczych.

UWAGA: Zagrożeniem w przypadku procesów nowotworów złośliwych jest ryzyko ich niekontrolowanego rozwoju.

Hirudorefleksoterapia

W technice wykorzystuje się oddziaływanie na biologicznie aktywne (refleksyjne) punkty na ciele człowieka. Metoda może wykorzystywać punkty, które wykorzystywane są w akupunkturze, w zależności od schorzenia, oddziałuje się pijawkami na kilka wybranych punktów usytuowanych na jednym z 12 głównych meridianów głównych lub zgodnie z kanałami do tzw. regulacji cudownych. Zgodnie z tą metodą oddziaływać można również poprzez strefy narządowe biologicznie aktywne używane m.in. w osteopatii.

Hirudoenergoterapia

Według tej techniki pochodzącej z medycyny alternatywnej następuje oddziaływanie na czakralny system energetyczny człowieka poprzez rozmieszczone na ciele centra energetyczne. Tą metodą można korygować zaburzenia w gospodarce energetycznej ciała ludzkiego, zanim spowodują one widoczne objawy fizyczne i ujawnią się w postaci konkretnej jednostki chorobowej. Metoda ta stosowana jest często rosyjskiej medycynie ludowej, wypierana jest przez hirudorefleksoterapię.

Hirudoterapia w FRSc
Właściwości terapeutyczne pijawek
O ekspercie hirudoterapii medycznej FRSc
Wskazania do hirudoterapii
Wskazania do hirudoterapii